Main menu
Personlige detaljer
/ /


Skriv et kort sammendrag som beskriver verkene du søker med og tanken bak.

Bilde1
Bilde 2
Bilde 3
Detaljbilde 1 (tredimensjonalt arbeide)
Detaljbilde 2 (tredimensjonalt arbeide)
Detaljbilde 3 (tredimensjonalt arbeide)
Video/ lyd

Om du legger ved link må denne kunne brukes ut mai 2016.  
Eventuelt ettersend video/lydfil per post (CD/DVDminnepinne. Merk med navn/tittel utenpå emballasje. Ettersendt video/lyd må være hos oss innen 8. april